237

Mjerenje vlažnosti listova određivanjem električnog otpora, proizvođača Campbell Scientific.

Kategorija:

Campbell Scientific senzor 237 mjeri vlažnost listova određivanjem električnog otpora na površini senzora (mokra površina je manje otporna). Prvenstveno se koristi za određivanje postotka vremena kada je površina lista vlažna, u odnosu na vrijeme kada je suha.

Napomena: senzor je dizajniran za kratkotrajnu izmjeničnu pobudu; istosmjerna pobuda ili kontinuirana izmjenična pobuda može oštetiti senzorsku mrežu.

Karakteristike senzora 237 su sljedeće:

  • imitira karakteristike lista,
  • senzor se dostavlja neobojan tako da kupac može odabrati odgovarajuću završnu obradu koja najbolje odgovara njihovoj primjeni,
  • kompatibilnost s većinom Campbell Scientific datalogera.

Senzor 237 se sastoji od pločice s isprepletenim pozlaćeni 'prstima'. Kondenzacija na senzoru smanjuje otpor između prstiju, koji mjeri dataloger. Kapljice moraju dodirnuti dva prsta istovremeno kako bi se promijenio otpor senzora. Iz tog razloga, senzor je obično premazan ravnom lateks bojom, koja širi kapljice vode. Boja i vrsta boje utječu na rad senzora. Campbell Scientific senzor isporučuje neobojan, omogućujući korisnicima da odrede odgovarajuću boju za nanošenje na površinu senzora. Odogovarajuća pigmentacija treba u potpunosti oponašati svojstva tipičnog lista.

Otpor senzora treba odrediti na prijelaznoj točki mokro/suho. Oštra promjena otpora javlja se u prijelazu mokro/suho na neobloženom senzoru, a normalan je prijelaz između 50 i 200 kohma. Obloženi senzori imaju loše definiran prijelaz koji se obično javlja od 20 do iznad 1000 kohma. Za najbolje rezultate, senzor vlažnosti lišća treba kalibrirati na terenu jer će točka prijelaza varirati za različita područja i vegetaciju.