AM16/32B

Multipleksor koji značajno povećava broj senzora koji se mogu mjeriti, proizvođača Campbell Scientific.

Kategorija:

Campbell Scientific AM16/32B je multipleksor koji značajno povećava broj senzora koji se mogu mjeriti pomoću Campbell Scientific datalogera. Povezuje se s datalogerom i dodaje terminale za spajanje dodatnih senzora gotovo svih vrsta.

Karakteristike multipleksera AM16/32B su sljedeće:

  • značajno povećava broj senzora koje dataloger može izmjeriti,
  • može multipleksirati 16, 32 ili 48 senzora,
  • podržava mnoge vrste senzora, uključujući termistore, potenciometre, mjerače naprezanja, vibracijske žice, reflektometre i blokove za mjerenje vlage u tlu,
  • smanjuje troškove kalibriranja pojedinih senzora na dugim žicama,
  • omogućuje da se adresa odašiljača koristi za izravno kretanje određenog kanala i smanjuje potrošnju energije i trošenje na prekidačima releja,
  • električna zaštita od prenapona putem plinskih cijevi na svim analognim I/O te varistora ili TVS dioda na svim ostalim priključcima, 
  • sprječava oštećenje kabela senzora osiguravajući rasterećenje naprezanja za vodove senzora i neovisno usmjeravanje za vodove štitinika senzora
  • uklanja potrebu za blokiranjem kondenzatora DC za blokove za mjerenje vlage od gipsa, značajno smanjujući troškove senzora.

Ovisno o vrsti senzora, AM16/32B može multipleksirati 16, 32 ili 48 senzora. Na isti dataloger može biti spojeno do 6 ovih multipleksora, ovisno o rboju dostupnih kontrolnih portova i analognih ulaza. Uređaj multipleksira 16 grupa od četiri linije (ukupno 64 linije) kroz četiri zajednička (COM) terminala. Alternativno, ručna postavka prekidača omogućuje uređaju multipleksiranje 32 grupe od dvije linije (također ukupno 64 linije) kroz dva COM terminala. Kabel povezuje zajedničke terminale s analognim ulazima datalogera, kanalima pobude ili uzemljenjem prema zahtjevu senzora. Dataloger kontrolira multiplesker koristeći dva kontrolna porta ili jedan kontrolni port i jedan kanal pobude.

Oprema je zaštićena od strujnih udara pomoću plinskih cijevi na svim ulazima. Varistor od 35 V spojen je između uzemljenja štita i uzemljenja radi zaštite od prenapona.