AM25T

25-kanalni multiplekser koji povećava broj termoelementa, proizvođača Campbell Scientific.

Kategorija:

Campbell Scientific AM25T je 25-kanalni multiplekser koji povećava broj termoelementa koji se mogu mjeriti pomoću Campbell Scientific datalogera. Multiplekser se povezuje s datalogerom i dodaje terminale za spajanje dodatnih termoparova ili drugih izlaznih senzora niske razine napona. 

Karakteristike multipleksera AM25T su sljedeće:

  • značajno povećava broj termoparova koje dataloger može mjeriti,
  • multipleksira do 25 termoparova,
  • uključuje ugrađeni PRT koji služi kao referentni spoj,
  • omogućuje kontroliranje nekoliko AM25T-ova pomoću jednog datalogera te povećava broj termoparova koje dataloger može mjeriti,
  • koristi metalnu, unutarnju ravnu površinu za smanjenje toplinskih gradijenata, što osigurava preciznija mjerenja,
  • pruža vertikalni paket za manji "otisak" koji olakšava umetanje u puna kućišta,
  • podržava maksimalnu duljinu kabela od 152,4 metra kada se koristi kao zaštita od udara munje.

Do 25 termoelemenata je uzastopno spojeno na zajednički diferencijalni kanal na uređaju. Izlaz iz ovog kanala spojen je na diferencijalni ulazni kanal na datalogeru. Kako multiplekser uzastopno mijenja kanale, dataloger mjeri izlaz iz svakog termoelementa u nizu.

PRT pričvršćen na šipku za uzemljenje multipleksera pruža referentnu temperaturu za mjerenja termoelementa. Toplinski kapacitet šipke za uzemljenje i izolirani aluminijski poklopac smanjuju toplinske gradijente duž duljine multipleksora. Smanjenje toplinskih gradijenta omogućuje točnija mjerenja.