CR850

Manji i jednostavniji dataloger za mjerenja i kontrolu s ugrađenom tipkovnicom i zaslonom proizvođača Campbell Scientific.

Kategorija:

CR850 je kompaktni dataloger pogodan za istraživačke projekte, dizajniran za samostalan rad u ekstremnim uvjetima sa integriranom tipkovnicom i zaslonom. Namijenjen je za manje konfiguracije u kojima se koristi manji broj senzora. CR850 čita vrijednosti sa senzora te šalje podatke koristeći komunikacijske portove, a većina senzora i telekomunikacijskih uređaja je kompatibilna. Moguće je umrežiti više jedinica ili ih koristiti pojedinačno.

Karakteristike datalogera su sljedeće:

 • integrirana tipkovnica i zaslon omogućavaju programiranje, prijenos i pregled podataka na lokaciji,
 • idealno za bilježenje vjetra, vremena, kvalitete zraka, vlažnosti tla, SCADA, testiranja vozila, ispitivanje karakteristika vodova u realnom vremenu (TDR), kvalitete i razine vode,
 • jednostavan dizajn omogućava lakše programiranje i spajanje,
 • serijska komunikacija sa serijskim senzorima i uređajima podržanima preko I/O portova,
 • sadrži ASIC čip,
 • kompatibilan sa modulima za proširenje kanala,
 • podržava PakBus, Modbus, SDI-12 i DNP3 protokole,
 • sadržava SC I/O i RS-232 portove za spajanje komunikacijskih uređaja,
 • GDT zaštita od prenapona i preopterećenja,
 • sat, sa unutarnjom baterijom, koji osigurava točno mjerenje vremena čak i kada dataloger izgubi napajanje,
 • programiranje sa LoggerNet, PC400 i Short Cut.

Dodatne informacije

Proizvođač

Campbell Scientific

Specifikacije

Temperaturno radno područje -25° to +50°C
-30° to +80°C (prošireni)
Maksimalna frekvencija očitavanja 100 Hz
Analogni ulazi x6 ili 3 diferencijalna
Brojači pulsa x2 (dva)
Naponski izlazi 2 (1XV, 2XV)
Portovi CS I/O, RS-232
Prekidni izvor napajanja x1
Digitalni ulazi/izlazi x4 I/O or x2 RS-232 COM
Određeni se mogu koristiti kao brojači.Mogu se upariti kao transmitori i primati serijske podatke sa pametnih senzora.
Naponski ulazi ±5 V
Preciznost očitanja analognog napona ±0.06% +ostupanje (na od 0° do 40°C)
ADC
13-bitni
Napajanje
9.6 do 16 Vdc
Preciznost realnog vremena ±3 min u godini (moguća GPS korekcija)
Internet protokoli
FTP, HTTP, XML POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, NTP
Komunikacijski protokoli
PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, SDM
Potrošnja u mirovanju, prosjek 1 mA (@ 12 Vdc)
Potrošnja u radu, prosjek 1 do 16 mA (1 Hz frekvencija, na 12 Vdc, bez RS-232 komunikacije)

16 mA (100 Hz frekvencija, na 12 Vdc, bez RS-232 komunikacije)

28 mA (100 Hz frekvencija, na 12 Vdc, sa RS-232 komunikacijom)

Dimezije
24.1 x 10.4 x 5.1 cm
Težina
0.7 kg