Kategorije

Tagovi

CS250DM

PT-1000 klase A, specijalizirano precizni temperaturni senzor sa digitalnim Modbus RS-485 izlazom, proizvođača Campbell Scientific.

Kategorija:

Campbell Scientific CS250DM je senzor PT-1000 klase A, za mjerenja temperature zraka u svrhu analize temperaturnog gradijenta i stabilnosti atmosfere. Ovaj senzor daje iznimno precizne i točne podatke o temperaturi zraka koji su potrebni za primjene u IEC 61724 Class-A standarda koji se koriste u praćenju solarne aktivnosti i kalkulacijama razlika temperatura. CS250DM također ima digitalni Modbus RS-485 izlaz, koji osigurava dobru kvalitetu prijenosa podataka kroz dugačke kablove.

Karakteristike senzora su sljedeće:
  • visoka preciznost i točnost,
  • nadmašuje IEC 61724-1 standarde za mjerenja temperature okolnog zraka,
  • nadmašuje EPA standarde za mjerenja razlike temperatura,
  • digitalni Modbus RS-485 izlaz osigurava dobru kvalitetu prijenosa podataka kroz dugačke kablove,
  • vrhunska zaštita od buke te IEC klasa C standard izolacije,
  • serijalizirana kalibracijska certifikacija sa svakim senzorom, NIST kodom.

CS250DM koristi precizni PT-1000 klase A PRT za pružanje najviše razine točnosti. Kabel uključuje preciznost Campbell Scientific analogno-digitalnog modula pametnog senzora za obavljanje mjerenja. Dizajn modula optimiziran je za klasu A PRT koji minimizira samozagrijavanje i otpor provodne žice. Mjerna elektronika zaštićena je od prenapona s izolacijom od 1200 V.

Dodatne informacije

Proizvođač

Campbell Scientific

Vrsta senzora

Senzori temperature zraka

Specifikacije

Mjerna nesigurnost ±0.3°C
Zašitita od prenapona izolacija do 1200 V
Napajanje 5 do 30 Vdc
Potrošnja 15 mA
Temperaturni koeficijent TCR=3850 ppm/K
Dimenzije senzora 17.14 x11.13 x 6.05 cm
Težina senzora 90.7 g

Senzorski element

Točnost 1000 ohm Class A platinum (PT1000)
Preciznost ±(0.15 + 0.002t)°C
Dugoročna stabilnost Maksimalni drift = 0.04% nakon 1000 sati na 400°C
Mjerni opseg –75° do +250°C
Vremenska konstanta U vjetru 5m/s – 15 sekundi

Komunikacija

Protokol Modbus RTU, preko RS-485
Format 8 bita podataka, 1 stop bit, paran paritet kao početna postavka(ručno podesivo)
Baud 19200 bps početna postavka (ručno podesivo)
Modbus ID Početka postavka – zadnje dvije znamenke serijskog broja (ručno podesivo)