Kategorije

Tagovi

SR50A

Senzor koji se koristi za mjerenje visine, odnosno dubine snijega, proizvođača Campbell Scientific.

Kategorija:

Campbell Scientific SR50A je zvučni senzor udaljenosti koji pruža beskontaktnu metodu za određivanje dubine snijega. Dubinu određuje emitiranjem ultrazvučnog impulsa, a zatim mjerenjem vremena koje je proteklo između emisije i povratka impulsa. Mjerenje temperature zraka potrebno je za korekciju varijacija brzine zvuka u zraku.

Karakteristike senzora SR50A su sljedeće:

  • širok raspon radnih temperatura,
  • opcije izlaza koje bira korisnik,
  • dovoljno robustan za primjenu u zahtjevnim okruženjima,
  • koristi višestruki algoritam za obradu odjeka kako bi se osigurala pouzdanost mjerenja,
  • kompatibilan s većinom Campbell Scientific datalogera.

Senzor je dizajniran da zadovolji stroge zahtjeve mjerenja dubine snijega i koristi algoritam višestruke obrade odjeka kako bi osigurao pouzdanost mjerenja. Dostupne izlazne opcije senzora za mjerenje su SDI-12, RS-232 i RS-485. MD485 sučelje Campbell Scientifica može se koristiti za povezivanje jednog ili više senzora SR50A u RS-485 načinu rada na RS-232 uređaj. To može biti korisno za senzore koji zahtijevaju duljinu kabela koja prelazi granice RS-232 ili SDI-12 komunikacija.

Ovaj senzor je zamijenio senzor SR50 u ožujku 2007. Noviji senzor je manji i ima različite izlazne mogućnosti za razliku od prethodnog senzora. Dostupan je senzor SR50AH s opcijom grijača za mjesta u kojima je problem led i zaleđivanje.

Dodatne informacije

Proizvođač

Campbell Scientific

Vrsta senzora

Senzori snijega