Kategorije

Tagovi

V200A

Precizan ultrazvučni senzor koji se koristi za određivanje brzine i smjera vjetra, proizvođača Lufft.

Kategorija:

Lufft V200A je izrazito precizan ultrazvučni senzor vjetra. Koristi se za određivanje brzine i smjera vjetra bez održavanja, kao i za izračun akustične virtualne temperature. Ovaj ultrazvučni senzor dizajniran je bez mehaničkih dijelova, a korišteni su tradicionalni dijelovi, tzv. "šalice i lopatice". Digitalni ili analogni izlazi daju trenutnu, prosječnu, minimalnu ili maksimalnu vrijednost sa fleksibilnom brzinom mjerenja. Senzor se zagrijava u slučaju dostizanja kritičnih uvjeta okoline. Preporučava se za korištenje u meteorologiji ili automatizaciju zgrada. Dostupni su sljedeći izlazi i protokoli: NMEA, ASCII, UMB i analogni od 4...20mA.

Karakteristike senzora V200A su sljedeće:

  • mjerenje smjera i brzine vjetra je neosjetljivo zahvaljujući krovnoj konstrukciji koja onemogućuje gniježđenje ptica,
  • ugrađena predobrada podataka, univerzalna sučelja i izborni izlazni protokoli - kompatibilnost sa mnogim Met/HydroMet i OTT datalogerima i PLS sustavima,
  • mogućnost rada bez održavanja - nema pokretnih dijelova koji se mogu istrošiti zahvaljujući ultrazvučnoj metodi mjerenja te nema potrebe za ponovnim kalibriranjem
  • pogodno za sve klimatske zone kao i za automatske meteorološke stanice na solarni pogon,
  • integrirani grijač koji se može uključiti ukoliko postoji opasnost od smrzavanja jamči besprijekoran rad na ekstremno niskim temperaturama do -40°C,
  • ugrađeni algoritmi koji daju brzinu i smjer vjetra kao stvarne i prosječne vrijednosti.

Dodatne informacije

Proizvođač

Lufft

Vrsta senzora

Senzori vjetra