Kategorije

Tagovi

WS310-UMB

Kompaktan senzor za mjerenje relativne vlažnosti, temperature zraka, pritiska zraka i sunčevog zračenja, proizvođača Lufft.

Kategorija:

Lufft WS310-UMB je kombinirani senzor za mjerenje relativne vlažnosti, temperature zraka, pritiska zraka i sunčevog zračenja. Ovaj senzor je iz obitelji WS proizvoda profesionalnih inteligentnih mjernih pretvarača s digitalnim sučeljem za primjenu u okolišu. Integriranog je dizajna s ventiliranom zaštitom od zračenja za mjerenje temperature zraka, relativne vlažnosti, tlaka zraka i zračenja. Podržava i jedan vanjski senzor za mjerenje temperature ili padalina.

Karakteristike senzora WS310-UMB su sljedeće:

  • koncept kompaktnog vremenskog senzora koji kombinira nekoliko mjernih parametara u jednom kućištu sa samo jednomkabelskom vezom,
  • integrirani Kipp & Zonen CMP10 piranometar,
  • ugrađena predobrada podataka, univerzalno sučelje i izbor izlaznog protokola,
  • kompatibilnost sa mnogim Met/HydroMet datalogerima i PLS sistemima zahvaljujući otvorenom komunikacijskom protokolu,
  • mogućnost rada bez održavanja, odnosno nema pomičnih dijelova koji bi se istrošili,
  • pogodan za sve klimatske zone kao i za automatske meteorološke stanice sa solarnim napajanjem,
  • ventilirani senzori za temperaturu i vlažnost po WMO smjernicama,
  • integrirani grijač koji se može uključiti ukoliko postoji opasnost od mraza.

Dodatne informacije

Proizvođač

Lufft

Vrsta senzora

Pametni 'all-in-one' senzori